lớp học mạngTrường dạy nấu ăn mạng

Trường dạy nấu ăn và thực dưỡng lan rộng khắp thế giớiTrường dạy nấu ăn mạng

Trường dạy nấu ăn thực dưỡng không phân biệt vùng miền, nhằm tạo môi trường để bạn có thể học nấu ăn thường xuyên,
Chúng tôi đang phát triển một lớp học mạng kết nối các lớp học ở nhiều nơi khác nhau.

Các giảng viên và người hướng dẫn được chứng nhận của Trường dạy nấu ăn Macrobiotic giống như trường chính của Osaka,
Chúng tôi sẽ dạy bạn theo một chính sách hướng dẫn thống nhất, vì vậy bạn có thể tự tin học.

Ngoài ra, những người đã hoàn thành các lớp sơ cấp và trung cấp trong lớp học mạng có thể tham gia khóa học nâng cao tại trường chính Osaka.
Thời khóa biểu của mỗi trường là khác nhau, vì vậy vui lòng liên hệ với trường gần bạn.

Danh sách phòng học mạng

* Lớp mạng chỉ dành cho người mới bắt đầu và lớp trung cấp.Các khóa học nâng cao trở lên chỉ được tổ chức tại trường chính Osaka.
*Không thể chuyển trường tại trường chính Osaka.
*Ngay cả khi bạn tham gia lớp mạng, bạn cần đăng ký tạp chí thông tin thực dưỡng "Musubi" trong một năm.
* Học phí lớp mạng là giá áp dụng từ ngày 2022/4/1.
*Đối với các yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với từng lớp học trong mạng lưới.