Mẫu đơn đăng ký vé trước cho Hội nghị Kansai của Hiệp hội Y học Đa khoa Nhật Bản lần thứ 30Tham gia hội thảo

[Ngày 6 tháng 30│Osaka] Đơn đăng ký vé trước cho Hội nghị Kansai của Hiệp hội Khoa học Y tế Nhật Bản NPO lần thứ 30Hội thảo

Ngừng phục vụ.